Dostępne kursy

Materiały do przedmiotu "Systemy Komputerowe" dla klasy 1 Technikum Teleinformatycznego.

Materiały do przedmiotu "Systemy Komputerowe" dla klasy 2 Technikum Teleinformatycznego.

Materiały do przedmiotu "Sieci Komputerowe" dla klasy 2 Technikum Teleinformatycznego 1 semestr.

Materiały do przedmiotu "Sieci Komputerowe" dla klasy 2 Technikum Teleinformatycznego 2 semestr.

Materiały do przedmiotu "Projektowanie Lokalnej Sieci Komputerowej" dla klasy 3 Technikum Teleinformatycznego.

Materiały do przedmiotu "Konfiguracja i eksploatacja urządzeń teleinformatycznych" dla klasy 2T

Materiały do przedmiotu "Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów" dla klasy 2 Technikum Teleinformatycznego.

Materiały do przedmiotu "Podstawy elektrotechniki i elektroniki" dla Technikum Teleinformatycznego.

Materiały do przedmiotu "Urządzenia teletransmisyjne" dla klasy 2 Technikum Teleinformatycznego.